Μητρική Πλακέτα (Motherboard): Είναι το κεντρικό εξάρτημα ενός υπολογιστή. Στηρίζει αλλά και συνδέει όλα τα ηλεκτρονικά μέρη του κάθε υπολογιστή. Επίσης η μητρική πλακέτα, περιλαμβάνει υποδοχές για την σύνδεση διάφορων περιφερειακών μονάδων.Η κεντρική μνήμη, ο επεξεργαστής, η κάρτα γραφικών, η κάρτα ήχου , η μονάδαCD/DVD,και άλλες τοποθετούνται σε ειδικές βάσεις οι οποίες υπάρχουν πάνω στη μητρική πλακέτα του υπολογιστή.
Motherboard1.jpg

=